Contact us here

Gedragscode

Bij ons zijn de verwachtingen hoog ten aanzien van onszelf en ten aanzien van onze zakenpartners. LINAK respecteert de principes van internationale conventies, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

En wij verwachten van onze leveranciers dat zij onze betrokkenheid delen. Daarom hebben wij onze verwachtingen uiteengezet in een gedragscode.

Deze omvatten:

  •  medewerkers vrijheid van vereniging toestaan
  •  alle vormen van gedwongen arbeid afwijzen
  •  kinderarbeid afwijzen
  •  de wettelijke limiet van werkuren niet overschrijden
  •  discriminatie afwijzen
  •  proactief maatregelen nemen op het gebied van milieugerelateerde uitdagingen en actief werken aan vermindering van nadelige effecten voor het milieu
  •  corrupte praktijken afwijzen

LINAK behoudt zich het recht voor om toezicht te houden op leveranciers om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan onze gedragscode.

Onze gedragscode is toegevoegd aan onze kwaliteitsovereenkomst voor leveranciers en moet door leveranciers worden ondertekend. Van leveranciers die niet voldoen aan onze gedragscode verwachten wij dat zij een actieplan met verbeteringspunten opstellen. Als de leverancier dit niet nakomt, dan behoudt LINAK zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen.

Heeft u vragen?

- Ons team staat klaar om u te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.

Contact opnemen