Nieuws 10 augustus 2018

Betere zorg door een werkomgeving die veiliger is

In de VS alleen al lopen verpleegkundigen en andere zorgverleners circa 200.000 keer per jaar werkgerelateerd letsel op. De helft hiervan is gerelateerd aan slechte ergonomie en op gevaarlijke wijze tillen of ondersteunen van patiënten. Deze tendens is wereldwijd en uiterst kostbaar. Er zijn echter manieren om dit te verbeteren – zorg voor de verpleegkundigen!

Volgens het Noord-Amerikaanse bureau van arbeidsstatistiek heeft de gezondheidszorgsector de fabricage- en bouwsector ingehaald als de gevaarlijkste werkplek. In feite vinden in deze sector tweemaal zoveel ongevallen plaats dan het gemiddelde van alle banen in de industrie van de particuliere sector gecombineerd. Het beeld in Europa is vrijwel identiek. Volgens de EU is onder professionele zorgverleners het aantal werkgerelateerde ongevallen 34% boven het gemiddelde.

Ten minste de helft van het letsel wordt veroorzaakt door een slechte fysieke werkomgeving. Te vaak onveilig patiënten optillen en een algemeen gebrek aan focus op ergonomie zijn de grondoorzaken van de meeste gerapporteerde incidenten. 

Ziekenhuizen nemen patiënten tilliften op in hun werkplekbeleid
De belangrijkste manier om het aantal kostbare ongevallen te verlagen is door een goed werkplekbeleid te voeren en de juiste apparatuur beschikbaar te stellen die de zorgverleners kan helpen bij het werk. Gebruik van, bijvoorbeeld, een moderne patiënten tillift zal het aantal incidenten onbetwistbaar verlagen. 

Veel ziekenhuizen overal ter wereld implementeren nieuwe werkplekprogramma's* die het personeel stimuleren om de benodigde apparatuur te gebruiken waarmee belasting, verstuiking, en andere schade aan gewrichten, spieren of pezen kunnen worden voorkomen. Gebleken is dat dit niet alleen het comfort van de patiënt en de zorgverleners vergroot, maar dat ziekenhuizen hiermee ook kosten besparen. 

Verbeterde ergonomie en veiligheid bespaart geld
Het Noord-Amerikaanse bureau van arbeidsstatistiek schat dat ziektekosten voor geblesseerd zorgpersoneel in de VS jaarlijks 1 miljard dollar bedragen. De gezondheidssector heeft er natuurlijk belang bij dat deze verspilling wordt geminimaliseerd. 

Het is algemeen bekend dat LINAK een aantal van de krachtigste en meest gebruiksvriendelijke elektrische actuatorsystemen voor patiënten tilliften maakt. Op basis van jarenlange ervaring weten wij hoe wij de veiligheid kunnen verbeteren voor zowel gebruikers als zorgverleners. Wij zijn vastbesloten om onze klanten te voorzien van betrouwbare en duurzame patiënten tilliften waarmee het leven van zorgverleners en patiënten wereldwijd kan worden verbeterd. 

Dit zal ziekenhuizen ook helpen kosten te besparen terwijl tegelijkertijd goed wordt gezorgd voor hun personeel. 

Als u meer wilt weten, ga dan naar ons gedeelte Patiënten tilliften of neem contact op met het kantoor van LINAK in uw regio

*) ga voor meer informatie naar de Occupational Safety and Health Administration (USA)

Heeft u een vraag over elektrische actuatortechnologie?

- Ons team staat klaar om u te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.