Nieuws 24 september 2019

Het testen van industriële actuatoren op weerstand tegen binnendringend zout en chemicaliën

In het LINAK® Test Centre worden elektrische lineaire actuatoren voor industriële toepassingen getest – vaak voor extreme situaties. Zout en chemicaliën behoren tot de meest agressieve stoffen waaraan onze actuatoren worden blootgesteld. Bekijk hoe wij de bescherming tegen de binnendringing van deze twee elementen testen en ontdek waarom dit zo belangrijk is.

LINAK heeft een van de meest geavanceerde testcentra voor elektrische actuatoren ter wereld. Elk actuator wordt onderworpen aan een reeks bijzonder strenge testen voordat hij de fabriek verlaat. Niet meer of minder dan bij de exemplaren voor industriële en agrarische toepassingen.


Blootstelling aan zout en chemicaliën
Voor actuatoren die landbouwmachines aandrijven, bijv. strooi- en sproeimachines, is het bijna onvermijdelijk dat ze worden blootgesteld aan verschillende chemische verbindingen. Voor actuatoren aan boord van zeejachten is blootstelling aan zout dagelijkse routine. LINAK produceert oplossingen voor beide toepassingen en om probleemloos en betrouwbaar functioneren te garanderen, testen wij de actuatoren grondig.

LINAK industriële actuatoren hebben 500 uur doorstaan in een kamer met een zoute sproeinevel bij een temperatuur van 40 °C en een relatieve luchtvochtigheid (RH) van 93%. Ze zijn herhaaldelijk bewerkt met diverse chemicaliën, waarbij de verbinding elke keer minstens 100 uur op de actuator kon inwerken.

Daarom kunt u uw LINAK actuator volledig vertrouwen!


Waarom corrosietesten zo belangrijk zijn
Op het gebied van corrosie door zout of agressieve chemicaliën is een storing van apparatuur niet alleen een kwestie van kosten. In het ergste geval kan een persoon die de apparatuur bedient in gevaar komen als de actuator niet meer naar behoren werkt.

Testen van industriële actuatoren op binnendringend zout en chemicaliën – strooimachine

Omgang met corrosieve verbindingen in de landbouw
Voor landbouwers die meststoffen gebruiken, staat betrouwbaarheid voorop. Actuatoren op bijv. een strooi- of sproeimachine worden regelmatig blootgesteld aan bepaalde, zeer agressieve stoffen. Hun behuizingen en afdichtingen moeten bestand zijn tegen deze stoffen, zodat de actuator probleemloos jarenlang zijn werk kan doen.

 

Om de noodzakelijke bescherming te garanderen, worden onze industriële aandrijvingen blootgesteld aan chemicaliën als diesel, hydraulische olie, ethyleenglycol, ureumstikstof en NPK-meststof. Na deze beproevingen moeten de actuatoren een volledige prestatietest doorstaan.

Slijtage door zeezout
Elektrische actuatoren worden wereldwijd gebruikt voor meer comfort op jachten. Maar elke ervaren zeeman weet dat niets een schip en de tuigage meer belast dan de combinatie van zout en zon. Schommelende temperaturen en variërende luchtvochtigheid leveren ook geen positieve bijdrage.

Uitvoerige testen op geconcentreerde zoutdamp helpen ervoor te zorgen dat de actuatoren gedurende hun complete gebruiksduur optimaal blijven presteren bij hun werk onder een van de zwaarste belastingen op aarde.

Testen van industriële actuatoren op binnendringend zout en chemicaliën – jachten
 

Logo LINAK Actuator Academy
Ga naar de Actuator Academy™ voor meer video´s over elektrische actuatoren.
 

Heeft u een vraag over elektrische actuatortechnologie?

- Ons team staat klaar om u te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.