Sociale verantwoordelijkheid

WE IMPROVE YOUR LIFE™ – Dit is een belofte die tot uitdrukking wil brengen dat wij ons voor 100% inzetten om het welzijn van mensen en het leven zelf te verbeteren. Een inzet die in alle beleidsregels van ons bedrijf tot uiting komt.

LINAK – We improve your life
Bent Jensen, CEO en eigenaar van LINAK, kreeg het idee voor de eerste actuator terwijl hij werkte aan een rolstoel voor een gehandicapte medestudent die door een ongeluk invalide was geworden. Al vanaf het begin kenmerkt het DNA van LINAK zich door innovatieve oplossingen die de levenskwaliteit en werkomgeving van mensen kunnen verbeteren. Wij beschouwen onze slogan voor onze lineaire actuatoren als méér dan alleen maar een verkoopmiddel dat laat zien wat het voor u en uw producten kan doen. Onze slogan is een belofte die tot uiting komt in onze waarden en de manier waarop wij ons bedrijf leiden.

CSR-beleid
Bij LINAK gaat het bij verantwoordelijkheid over wat het beste is – en het op de juiste wijze uit te voeren. Geen bedrijf kan met CSR werken zonder weloverwogen keuzes te maken. Wij baseren onze beslissingen op gezond verstand en stapsgewijze verbetering. Dit vereist dat wij aan onze inspanningen prioriteiten moeten toekennen.

In het bijzonder zijn de volgende vijf gebieden belangrijk voor ons:

We improve your life
Producten van LINAK helpen dagelijks miljoenen mensen om de kwaliteit van hun leven en werkomgeving te verbeteren, altijd in nauwe samenwerking met onze klanten. Wij delen onze kennis graag en werken samen met universiteiten en NGO’s.

Wij zorgen voor elkaar
Tevredenheid op het werk en hulpvaardigheid zijn kernwaarden bij LINAK. Wij kunnen dat alleen bereiken door voor onze medewerkers goede omstandigheden te creëren. Daarom richt LINAK zich op gezondheid en veiligheid en accepteren wij geen discriminatie of intimidatie. Als het aankomt op ergonomie, dan vinden wij het niet meer dan logisch dat wij op onze eigen werkplek het voortouw nemen.

Wij dragen zorg voor het milieu
Wij zijn ervan overtuigd dat een bedrijf tegelijk duurzaam en succesvol kan zijn. Bij LINAK richten wij ons op vermindering van ons eigen energieverbruik en maken wij oplossingen die, zo ver mogelijk, milieuvriendelijk zijn.

Lokaal actief en de wereld op ons netvlies
Bij LINAK zijn wij er trots op dat wij een actief onderdeel vormen van de plaatselijke gemeenschappen. Wij zijn lokaal actief in het zuiden van Jutland, waar ons hoofdkwartier is gevestigd, en in de gemeenschappen van andere landen waar zich onze kantoren en fabrieken bevinden.

Wij scheppen verwachtingen
Bij LINAK zijn de verwachtingen hoog – ten aanzien van onszelf en ten aanzien van onze zakenpartners. Wij brengen in onze gedragscode en ons ethisch handboek onze verwachtingen helder en duidelijk over aan onze medewerkers, leveranciers en zakenpartners. En wij leven die voortdurend na.