Contact us here

De wet Dodd-Frank inzake conflictmineralen

Achtergrond

In augustus 2012 heeft de United States Securities and Exchange Commission (SEC) de Final Rule goedgekeurd betreffende het gebruik van conflictmineralen zoals gedefinieerd in de wet Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection, sectie 1502. Deze wet is van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen in de VS en vereist dat deze bedrijven jaarlijks aan de SEC rapporteren over de herkomst van conflictmineralen die afkomstig zijn uit de Democratische Republiek Congo (DRC).
Het congres in de VS heeft de wet Dodd-Frank aangenomen vanwege zorgen dat de exploitatie en handel met betrekking tot mineralen uit de DRC en naburige landen als financiering dienen voor gewapende groepen, en zodoende het voortdurende conflict in de regio aanwakkeren. Er zijn veel rapporten die erop duiden dat gewapende groepen vechten om de controle over mijnen en gedwongen arbeid gebruiken voor de winning en het transport van mineralen. De inkomsten uit deze illegale activiteiten houden de conflicten in de DRC-regio in stand en voeden de humanitaire crisis.

De conflictmineralen binnen het bereik van de SEC Final Rule zijn tin, tantaal, wolfraam en goud (3TG), zowel in de vorm van erts als geraffineerde materialen. De landen waar het om gaat zijn: Democratische Republiek Congo (DRC), Republiek Congo, Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), Zuid-Soedan, Rwanda, Oeganda, Zambia, Angola, Burundi en Tanzania. 

De wet Dodd-Frank is alleen van toepassing op bedrijven die zijn gevestigd in de VS, maar ook van hun leveranciers wordt verwacht dat zij als contractuele verplichting voldoen aan deze wet. 

Waaraan moeten bedrijven in de VS voldoen? 

Bedrijven in de VS die in hun producten gebruik maken van 3TG, moeten een onderzoek uitvoeren dat ‘Reasonable Country of Origin Inquiry’ (RCOI) wordt genoemd. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd in goed vertrouwen, en op basis daarvan moet kunnen worden vastgesteld of conflictmineralen uit de genoemde landen uit schrootmateriaal of gerecycled materiaal bestaan. In de VS gevestigde bedrijven moeten jaarlijks een Conflict Minerals Report indien bij de SEC, met een beschrijving van het RCOI-proces en de resultaten hiervan.
In de VS gevestigde bedrijven moeten zorgvuldig onderzoek doen naar de bron en leveringsketen van hun conflictmineralen, of er reden is om aan te nemen dat de mineralen afkomstig zijn uit de genoemde landen en de mineralen niet bestaan uit schrootmateriaal of recyclingmateriaal.

De SEC classificeert de producten van in de VS gevestigde bedrijven als ‘DRC Conflict Free’, ‘Not DRC Conflict Free’, ‘DRC Conflict Undeterminable’, of ‘Recycled’, of ‘Scrap Due Diligence’. In de VS gevestigde bedrijven dienden hun eerste Conflict Minerals Report in bij SEC op 31 mei 2014 (voor het kalenderjaar 2013) en moesten hierna jaarlijks rapporteren. 

Wat zijn de gevolgen voor de leveringsketen van in de VS gevestigde bedrijven?

In de VS gevestigde bedrijven moeten volledige openheid geven over de inhoud en herkomst van conflictmineralen in hun producten, en zullen daarom van hun leveranciers eisen dat zij een verklaring geven over de inhoud en herkomst van conflictmineralen in hun geleverde producten, of zelfs moeten verklaren dat alle geleverde producten ‘DRC Conflict Free’ zijn. 

Hoewel de wet Dodd-Frank alleen van toepassing is op in de VS gevestigde bedrijven, wordt van bedrijven die producten leveren aan in de VS gevestigde bedrijven geëist dat zij een RCOI uitvoeren en zorgvuldig onderzoek doen naar conflictmineralen. 

Activiteiten van LINAK met betrekking tot conflictmineralen

LINAK werkt er actief aan dat de oorsprong van 3TG in onze producten volledig bekend is. Vanwege de grootte en complexiteit van onze wereldwijde leveringsketen zal het echter enige tijd duren voordat wij volledig in staat zijn om onze klanten in de VS alle vereiste informatie te geven die zij nodig hebben om aan hun bekendmakingsverplichtingen te voldoen.

LINAK heeft de volgende acties ondernomen:

  • Wij hebben een beleid ontwikkeld dat onze principes en commitment beschrijft voor conflictvrije herkomst van mineralen.
  • Wij voeren een ‘Reasonable Country of Origin Inquiry’ (RCOI) uit om tantaal, tin, wolfraam en goud (3TG) in onze leveringsketen te identificeren en – voor zover redelijk mogelijk is – het herkomstland van deze metalen te bepalen. Het doel van deze processen is om met zorgvuldig onderzoek de smelterijen in onze leveringsketen te identificeren en zodoende conflictvrije metalen uit de DRC te kunnen betrekken.
  • Wij hebben deze principes geïntegreerd in onze inkoopvoorwaarden en wij werken samen met onze leveranciers om de transparantie van onze leveringsketen te vergroten. Wij communiceren ons beleid aan leveranciers en wij ondersteunen relevante initiatieven in de industrie om een halt toe te roepen aan het gebruik van conflictmineralen in onze producten. 

LINAK is supporter van toepasselijke internationale databasesystemen die relevante informatie over herkomst kunnen geven, waaronder het gebruik van het Conflict Minerals Reporting Template (CMRT). LINAK maakt gebruik van het 'Assent Compliance' portaal om CMRT's van onze productie te verzamelen.

Klik hier om het beleid van LINAK inzake conflictmineralen te lezen

Klanten die op zoek zijn naar informatie van LINAK over conflictmineralen nodigen wij uit contact op te nemen met het Conflict Minerals Compliance Team via conflictminerals@linak.com.

Eisen die worden gesteld aan leveranciers

LINAK verwacht van leveranciers die onderdelen of materialen met 3TG’s leveren om actief stappen te ondernemen die ertoe leiden dat DRC-conflictvrije mineralen worden betrokken. Leveranciers van LINAK moeten hun eigen RCOI en zorgvuldigheidsprocessen uitvoeren om ervoor te zorgen dat metalen worden betrokken uit betrouwbare conflictvrije bronnen. Van leveranciers verwachten wij dat zij op dezelfde wijze omgaan met hun eigen leveranciers, om ervoor te zorgen dat conflictmineralen kunnen worden getraceerd naar de originele smelterijen. 

Alle leveranciers dienen LINAK een CMRT verstrekken via het Assent Compliance portaal. Is dit niet mogelijk, dan verwachten wij dat CMRT-rapporten rechtstreeks worden verzonden naar het Conflict Minerals Compliance Team via conflictminerals@linak.com.

Heeft u vragen?

- Ons team staat klaar om u te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.

Contact opnemen