Contact us here

Productcertificaten en verklaringen

Actuatoren en actuatorsystemen van LINAK zijn ontworpen en geverifieerd in overeenstemming met de specifieke voorschriften en normen, die staan vermeld in de productspecificaties van onze producten.

Beheerprogramma voor gegevens inzake conformiteit met vereisten
LINAK werkt samen met een partner die zich specialiseert in conformiteit met regelgeving. Deze partner automatiseert processen en biedt bedrijven oplossingen waarmee zij kunnen voldoen aan het almaar groeiende aantal normen en standaards. Deze partner neemt in het kader van het beheerprogramma contact op met leveranciers van LINAK. Daarbij verwacht LINAK van leveranciers dat zij op dit verzoek reageren door met documenten aan te tonen dat zij voldoen aan specifieke vereisten. Het is voor LINAK een belangrijke kwestie om milieugerelateerde informatie te verzamelen, omdat wij deze informatie ook verder willen verspreiden in onze leveringsketen.

Als u hulp nodig heeft voor het uploaden van verklaringen, neem dan contact op met chemicalcompliance@linak.com

Voorschriften, richtlijnen en wetten
LINAK streeft ernaar om onze klanten te voorzien van producten die voldoen aan hoge normen ten aanzien van innovatie, prestatie en milieuvriendelijkheid. Daarom is het noodzakelijk dat LINAK in staat moet zijn om zich snel aan te passen aan nieuwe voorschriften, richtlijnen en wetten op het gebied van milieu, zoals RoHS2, RoHS3, REACH SVHC, conflictmineralen, CPSA etc.

REACH
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (EU-voorschrift nr. 1907/2006) is een Europees voorschrift voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen. Het REACH-voorschrift betreft de bedrijfsvoering van LINAK. Dit houdt in dat producten die worden geleverd aan LINAK, aan dit voorschrift moeten voldoen, ook wanneer dit voorschrift tweemaal per jaar wordt vernieuwd.

RoHS
RoHS (Reduction of Hazardous Substances) (richtlijn 2002/95/EC) een richtlijn die het gebruik beperkt van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Alle aan LINAK geleverde producten moeten - volgens wat in de RoHS-richtlijn van toepassing is - in overeenstemming zijn met RoHS.

Lees hier meer over de REACH- en RoHS-verklaring van LINAK.

Proposition 65
Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act uit 1986) is een wet in Californië die vereist dat bedrijven de inwoners van Californië moeten informeren over significante chemicaliën die kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaken. LINAK eist (waar gespecificeerd) van leveranciers dat zij eraan werken om zoveel mogelijk van de in de Proposition 65 vermelde stoffen te verwijderen uit zowel huidige als toekomstige producten die zij aan LINAK leveren.

Conflictmineralen
LINAK eist dat leveranciers die onderdelen of materialen leveren die conflictmineralen bevatten, actief stappen ondernemen om hun metalen te betrekken uit conflictvrije bronnen. Leveranciers van LINAK moeten hun eigen RCOI en zorgvuldigheidsprocessen uitvoeren om ervoor te zorgen dat metalen worden betrokken uit betrouwbare conflictvrije bronnen. Van leveranciers verwachten wij dat zij op dezelfde wijze omgaan met hun eigen leveranciers, om ervoor te zorgen dat conflictmaterialen kunnen worden getraceerd naar de originele smelterijen. Proposition 65 listed substances as possible from both current and future products they deliver to LINAK.

CPSA
De Consumer Protection Safety Act (CPSA) is een Public Law in de VS die het publiek beschermt tegen als onredelijk beschouwde letselrisico’s die kunnen ontstaan door het gebruik van consumentenproducten. De Consumer Product Safety Commission schrijft voor dat lakken of oppervlaktecoatings geen loodconcentratie van meer dan 0,009 procent (90 deeltjes per miljoen) mogen bevatten.
Leveranciers die lak of onderdelen met oppervlaktecoatings verkopen aan LINAK, moeten (waar gespecificeerd) aan dit voorschrift voldoen en melding maken van de loodconcentratie in hun producten.

IECEx / ATEX
ATEX is een EU-richtlijn onder het beheer van de EU terwijl IECEx een voorgeschreven norm is. In beide worden eisen gesteld aan apparatuur die wordt gebruikt in een potentieel explosieve atmosfeer. Actuatoren van LINAK voor de explosieveilige (Ex)-industrie vereisen dat leveranciers moeten voldoen aan de IECEx-norm en ATEX-richtlijn.

UL
Leveranciers van LINAK moeten (indien van toepassing) ervoor zorgen dat alle in de specificaties van LINAK gespecificeerde UL-kritieke onderdelen en materialen voldoen aan de UL-richtlijnen en dat alle vereiste dossiers worden bijgehouden.