Contact us here

Verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van leveranciers 

De kwaliteitsafdeling van LINAK is een wereldwijde organisatie die op het hoofdkwartier van LINAK A/S is onderverdeeld in een Centralised Supplier Quality Team en Product Line Quality Teams. Het Factory Quality Team bevindt zich ook op de faciliteiten van LINAK in China, Slowakije & VS. 
De verschillende teams zijn verantwoordelijk voor de volgende taken: 

Centralised Supplier Quality Team  (LINAK A/S)

 • Kwaliteitscontract voor plaatselijke en wereldwijde leveranciers
 • Evaluatie van leveranciers 
 • Goedkeuring van plaatselijke en wereldwijde leveranciers
 • Activiteiten voor kwaliteitsverbetering van leveranciers
 • Audits van systemen en PPAP van leveranciers
 • Beleidsregels en procedures inzake kwaliteit van leveranciers wereldwijd

De Factory Quality Teams  (LINAK A/S)

 • Kwaliteitscontract voor plaatselijke en wereldwijde leveranciers
 • Evaluatie van leveranciers
 • Goedkeuring van plaatselijke en wereldwijde leveranciers
 • Activiteiten voor kwaliteitsverbetering van leveranciers
 • Audits van systemen en PPAP van leveranciers
 • Afhandeling en registratie van non-conformiteit
 • Inspectie inkomende goederen

De Product Line Quality Teams  (LINAK VS, – Slowakije, – China)

 • Activiteiten voor kwaliteitsverbetering van leveranciers
 • PPAP-audits van leveranciers
 • Afhandeling en registratie van non-conformiteit
 • Inspectie inkomende goederen

Als u niet zeker weet met welke kwaliteitsmedewerker van LINAK u contact moet opnemen, neem dan contact op met de persoon die de onderdelen heeft gekocht. Deze zal altijd in staat zijn om de contractinformatie te leveren van de medewerker van LINAK die verantwoordelijk is voor kwaliteit.

Kwaliteitshandleiding voor leveranciers 
Van alle leveranciers en bedrijven die (willen) zakendoen met LINAK, wordt verwacht dat zij voldoen aan de richtlijnen die staan vermeld in de kwaliteitshandleiding voor leveranciers. Deze handleiding functioneert als richtlijn over hoe LINAK zakendoet met leveranciers, zoals met betrekking tot beoordeling, evaluatie, kwalificatie, elementaire eisen, en hoe deze zakelijke relaties worden beheerd. Het fundament van een kwaliteitsovereenkomst van leveranciers met LINAK is gebaseerd op de verwachtingen, zoals die vermeld staan in de kwaliteitshandleiding voor leveranciers

PPAP-vereiste 
De PPAP (productiegoedkeuringsproces) is een kwaliteitscontroleproces dat wordt gebruikt door LINAK. De PPAP wordt uitgevoerd om er verzekerd van te zijn dat een leverancier een product kan maken dat voldoet aan de ontwerpspecificaties en het product consistent met de vereiste productiesnelheid kan fabriceren. 
Tijdens de PPAP wordt een breed scala aan documenten opgesteld die vervolgens worden verzameld in een PPAP-pakket. 

Wijzigingsverzoek leveranciers
Indien de leverancier een wijziging aanbrengt in productie, productielocatie, subleverancier, etc. die van invloed kan zijn op vorm, inpasbaarheid en functie, dan moet de leverancier een sjabloon wijzigingsverzoek leveranciers invullen. De leverancier moet het verzoek vervolgens per e-mail verzenden naar de persoon die bij LINAK verantwoordelijk is voor het product. Bent u er niet zeker van wie de productmanager is, neem dan contact op met de onderdelen-inkoper bij LINAK.   

SCAR – 8D-rapport
LINAK zal een non-conformiteitsrapport opstellen indien kritieke of omvangrijke situaties van non-conformiteit worden gesignaleerd. De leverancier moet dan een Supplier Corrective Action Report (SCAR) opstellen op basis van de 8D-principes voor probleemoplossing. Dit moet de reden(en) voor de afwijking(en) omvatten, evenals de acties die zijn ondernomen om herhaling te voorkomen. 

Heeft u vragen?

- Ons team staat klaar om u te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.

Contact opnemen