Contact us here

Ethische richtlijnen

Openheid en eerlijkheid zijn kernwaarden bij LINAK. Dit houdt in dat onze werkmethoden transparant en eerlijk moeten zijn. Dit geldt voor zowel onze medewerkers als onze zakenpartners die namens ons activiteiten ontplooien.

Bij LINAK hanteren wij een aantal ethische richtlijnen waarmee wij onze verwachtingen inzichtelijk maken voor onszelf en voor onze partners. De richtlijnen verduidelijken welk correct gedrag wordt verwacht wanneer LINAK wordt vertegenwoordigd.

  • Wij kopen niemand om en laten ons niet omkopen
  • Wij zullen voorkomen dat persoonlijke belangen en de belangen van LINAK met elkaar in conflict raken
  • Wij accepteren alleen giften als een algemeen geaccepteerd gebaar van gastvrijheid en doneren alleen geld aan goede doelen
  • Wij zullen onszelf niet op verkeerde wijze vertegenwoordigen of het vertrouwen van anderen schaden om een oneerlijk voordeel te behalen
  • Wij zijn voorstander van eerlijke concurrentie en zullen geen onwettige of onethische methoden gebruiken om voordeel te behalen 

Deze richtlijnen worden ter beschikking gesteld aan alle medewerkers en zakenpartners, en wij verwachten dat zij in hun werk voor LINAK deze naleven. 

Heeft u vragen?

- Ons team staat klaar om u te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.

Contact opnemen